Meja Pelayanan Perkara

Meja Pelayanan  Perkara

 

MEJA I

 1. Penerimaan Perkara
  1. Pendaftaran Perkara Permohonan
  2. Pendaftaran Perkara Gugatan
  3. Pendaftaran Perlawanan ( Verzet )
  4. Pendaftaran Banding
  5. Pendaftaran Kasasi
  6. Pendaftaran Peninjauan Kembali ( PK )\
  7. Pendaftaran Eksekusi
  8. Pendaftaran Surat Kuasa
  9. Menaksir Panjar Perkara Via Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM )
  10. Menerima Slip Setoran Bank
  11. Memberikan Penjelasan Seperlunya terkait Pengajuan Perkara

B. KASIR

 1. Menerima Panjar Biaya Perkara ( Via BANK )
 2. Pemberian Nomor Perkara
 3. Menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )\
 4. Pengembalian Sisa Panjar

MEJA II

 1. Menerima Surat Gugat/Permohonan/Perlawanan
 2. Menerima Tindakan Pertama SKUM
 3. Memberi Nomor Register Perkara & Surat Kuasa

MEJA III

 1. Menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan/Akta Cerai
 2. Menerima Memori/Kontra Memori ( Banding , Kasasi dan PK )
 3. Melayani Legalisasi Salinan Putusan/Penetapan/Akta Cerai DLL
 4. Menjelaskan Keabsahan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai
 5. Memberikan Kesempatan Pembanding/Terbanding Untuk memeriksa Berkas
 6. Melayani Surat Keterangan Terkait Perkara
 7. Menaksir Biaya PNBP Atas Produk Pengadilan.